INFORMACIÓ COVID-19

L'Ajuntament de Xerta, per decret d'alcaldia número 2020-0000102 de data 13/03/2020, ha constituït,  la Comissió de seguiment d’emergència de l’Ajuntament de Xerta, formada per:

- l’Alcalde-president, Il·lm. Sr. Roger Aviñó i Martí

- 1r tinent d’alcalde: Sr. Ruben Alegria i Maureso

- 2n tinent d’ alcalde: Sr. Jaume Lafarga i Falcó

- el regidor de Sanitat: Sr. Albert Bedós i Escuer

- la regidora d’Ensenyament : Sra. Rut Avinyó Papaseit

Les funcions d’aquesta comissió son redactar la proposta i actuació de totes aquelles actuacions que es considerin adequades en cars d’urgència per evitar i suprimir el risc epidemiològic existent.

Tot seguit trobareu informació relativa a diferents àmbits:

 

QÜESTIONS GENERALS

QUE ÉS EL CORONAVIRUS?

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/cartell-ciutadania-que-es-coronavirus-A4.pdf

 

COM PREVENIR EL CORONAVIRUS?

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/coronavirus-ciutadania-mesures-prevencio-propagacio.pdf

 

PUC ESTAR AFECTAT?

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/cartell-ciutadania-puc-estar-afectat-coronavirus-A4.pdf

 

COM FER EL SEGUIMENT DELS MEUS SIMPTOMES?

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/poster-stopcovid19cat.pdf

 

INFORMACIÓ SOBRE EL SERVEI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA 

La Regió Sanitaria de les Terres de l’Ebre informa que a partir de divendres dia 27, el CAP de Xerta estarà tancat al públic, no als pacients. Això vol dir que no ha d’anar-hi ningú per iniciativa pròpia. 

Per qualsevol consulta de les 8:00h del matí a les 20:00h de la tarda cal trucar al CAP Baix Ebre al telèfon directe: 977502638 o al d’atenció domiciliària: 977500478. 

Durant les nits i caps de setmana l’atenció es realitza al CAP del Temple al telèfon directe: 977510751. 

Recordeu que també podeu trucar al 061 o al 112 per urgències i des d’aquests telèfons us derivaran on toqui. 

Mentre duri aquesta situació s’intensificarà l’atenció domiciliària per evitar que la gent s’hagi de desplaçar. 

Per als tractaments programats us trucarà l’infermer/a pertinent. 

Són mesures excepcionals que afecten a tot el territori per a un moment d’extrema dificultat i perillositat. 

Per a més informació cliqueu AQUI

 

PREGUNTES SOBRE LES RESTRICCIONS D’ACTIVITATS PER LA COVID-19 A CATALUNYA FASE 2

Versió 26/05/20 - 14 h

 

MESURES AJUNTAMENT

Decret de l'alcaldia número 2020-0000102 de data 13/03/2020

Decret de l'alcaldia número 2020-0000106 de data 16/03/2020

Decret de l'alcaldia número 2020-0000107 de data 16/03/2020

Decret de l'alcaldia número 2020-0000130 de data 24/03/2020

Decret de l'alcaldia número 2020-0000132 de data 24/03/2020

 

INFORMACIÓ EN DIFERENTS ÀMBITS

 

INFORMACIÓ GENERAL

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/

https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/Estado-de-alarma-crisis-sanitaria.html#.XosRuf0zaUk

INFORMACIÓ ÀMBIT SALUT

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/

INFORMACIÓ ÀMBIT LABORAL

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ambit-laboral/

INFORMACIÓ ÀMBIT EMPRESES I PRIOFESSIONALS

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/

INFORMACIÓ ÀMBIT ECONÒMIC

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ambit-economic/

INFORMACIÓ ÀMBIT COMERÇ I CONSUM

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ambit-de-consum/

INFORMACIÓ ÀMBIT HABITATGE

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ambit-habitatge/

INFORMACIÓ ÀMBIT DE MOBILITAT

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ambit-de-mobilitat/

INFORMACIÓ ÀMBIT EDUCATIU

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/mesures-en-lambit-educatiu/

INFORMACIÓ ÀMBIT UNIVERSITARI

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ambit-universitari/

INFORMACIÓ ÀMBIT DE COMUNICACIÓ I CULTURA

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ambit-cultural/

INFORMACIÓ ÀMBIT DELS SERVEIS SOCIALS

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ambit-dels-serveis-socials/

AMBIT ESPORT I LLEURE

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/esport-i-lleure/

INFORMACIÓ ÀMBIT JUDICIAL

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ambit-judicial/

 

AJUDES ECONÒMIQUES

Finestra Única Empresarial (FUE)

La FUE proporciona un servei d’atenció digital a les empreses, autònoms i professionals per informar de les mesures adoptades en matèria econòmica pel Govern de la Generalitat de Catalunya i pel Govern de l’estat per fer front a la situació d’excepcionalitat provocada per la declaració de l’estat d’alarma pel COVID-19. Més informació:

http://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Nou-servei-datencio-digital-per-informar-de-les-mesures-economiques-per-fer-front-al-COVID-19

 

AJUTS I PRESTACIONS PER EMPRESES I AUTÒNOMS

Pla de mesures urgents i ajuts directes per a la reactivació socioeconòmica de Catalunya en l’àmbit del treball i de l’ocupació

Empreses - mesures de suport pel manteniment de l’ocupació

Autònoms - Mesures de suport

 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/

https://baixebreavant.cat/mesures-covid-19/

https://revista.seg-social.es/2020/03/24/once-preguntas-y-respuestas-sobre-la-nueva-prestacion-extraordinaria-para-autonomos/

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/7b431a91-f726-4974-813d-e9689629fbeb

 

NORMATIVA AUTONÓMICA

 

NORMATIVA ESTATAL

Suscribirse a
Menu

Menú principal

Formulario de búsqueda

Idiomas