SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

12/12/2018

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Xerta del Pla d’Acció Municipal (PAM) anualitat 2018 per dur a terme les següents actuacions:

11.000 € per al projecte de Millora de l'enllumenat públic a l'Avinguda Terres de l'Ebre

30.000 € per al projecte d'Ampliació d'un tram de camí del Portal

92.917 € per a despesa corrent de l'exercici 2018

Menu

Menú principal

Llengües